Arbeidsgruppen besøker offentlige og private aktører for å få innspill til en strategi for samarbeid og posisjonering av Nye Drammen. Strategien leveres til fellesnemnda i februar/mars. Denne vil så være med å danne grunnlag for kommuneplanens samfunnsdel.

Prosjektplan

 

 

 

Sted og tid: Prosjektkontoret kl. 17

Bakgrunnsnotat for møtet

Referat fra møtet (pdf)

Referat (pdf) 

Innkalling og dagsorden (pdf)

Møtereferat

Tid og sted: Isachsen-gruppen, Teglverksveien 100, Solbergelva.

Møtereferat

Orienteringssaker
Referat fra sist møte: Se under sist møte.

Oversikt over regionrådene i Viken (pdf)

Brev til departementet om beredskap 110 (pdf)

Brev til statsråden om politihøgskole (pdf)

Referat etter møte med VADS (pdf)

Møtereferat

Medlemmer

Politisk arbeidsgruppe:

Administrativ støtte: