Arbeidsgruppen besøker offentlige og private aktører for å få innspill til en strategi for samarbeid og posisjonering av Nye Drammen. Strategien leveres til fellesnemnda i mai/juni etter en høringsrunde hos næringsaktører i de tre kommunene. Denne vil så være med å danne grunnlag for kommuneplanens samfunnsdel.

Prosjektplan

Medlemmer

Politisk arbeidsgruppe:

Administrativ støtte:

Møtene