Prosjektet omhandler arkivdepot. Digital saksbehandling og arkivering er en del av IKT-prosjektet, A4.2. Prosjektplan kommer etter sommerferien.

Prosjektplan

Prosjektplan (pdf)

Framdriftsplan (pdf)

Statusrapport (pdf)

Møter og møtepapirer

Medlemmer