Prosjektet omhandler arkivdepot. Prosjektrådmannen har besluttet at Nye Drammen skal ha eget arkiv. Mandatet til arkivprosjektet er samordning av de fysiske arkivene. Digital saksbehandling og arkivering er en del av IKT-prosjektet, A4.2. Prosjektplan kommer etter sommerferien.

Prosjektplan

Prosjektplan (pdf)

Framdriftsplan (pdf)

Statusrapport (pdf)

Møter og møtepapirer

Medlemmer