Drammen byarkiv vil være arkiv for hele den nye kommunen. De har lokaler i Hauges gate og på Gamle Kirkeplass. Arkivene fra Svelvik er flyttet. Det jobbes med å rydde dem og gjøre dem tilgjengelig for publikum. Til høsten flyttes arkiver fra Kongsberg til Drammen. Eiker arkiv blir værende som det er. Arkivet bidrar i å arkivere data fra IKT-systemer som utfases og som ksal slås sammen.

Prosjektplan

Medlemmer