Arkivene fra Svelvik er flyttet. Det jobbes med å rydde dem og gjøre dem tilgjengelig for publikum. Til høsten flyttes arkiver fra Nedre Eiker. Eiker arkiv blir værende som det er. Arkivet bidrar i å arkivere data fra IKT-systemer som utfases og som ksal slås sammen.

Prosjektplan

Medlemmer