Beslutningsnotater for valg av systemer for Nye Drammen sendes fortløpende til drøfting. De fleste systemer er valgt innen delprosjektene D1 Sak og arkiv, D2 Administrative systemer, D3 Helse og Velferd, D4 Oppvekst og utdanning. Prosjektet jobber med anskaffelser/utvidelser av kontrakter, planer for opplæring og teknisk overføring av data.

Dokumenter

Styringsdokument (pdf)

Kommunikasjonsstrategi (pdf)

Nyhetsbrev januar (pdf)

Nyhetsbrev februar (pdf)

Nyhetsbrev mars (pdf)

Nyhetsbrev april (pdf)

Medlemmer

  • D1 Sak og arkiv
   • Prosjektstyre: (prosjekteier), , , , (tillitsvalgt, TV), (TV), (TV), (verneombud, VO)
  • D2 Administrative systemer
   • Prosjektstyret: (prosjekteier), , , , , Lars , , , (vara, VO), (D-IKT)
  • D3 Helse, sosial og velferd
   • Prosjektstyre: (prosjekteier), , , , , (D-IKT), (TV), (TV, vara), (VO)
  • D4 Oppvekst og utdanning
   • Prosjektstyre: (prosjekteier), , , , (D-IKT), (TV), (VO), (VO, vara), (TV, vara)
  • D5 Tekniske systemer, kart og geodata
   • Prosjektstyre: (prosjekteier), , , , (D-IKT), (TV), (TV), (VO)
 • D6 Harmonisering
  • Prosjektstyre: (prosjekteier), , , , ,