Prosjektet jobber med anskaffelser/utvidelser av kontrakter, planer for opplæring og teknisk overføring av data. Ta kontakt med delprosjektlederne under, om du lurer på hvilke systemer som er valgt og hvorfor, innenfor de ulike sektorene.

Dokumenter

Styringsdokument (pdf)

Kommunikasjonsstrategi (pdf)

Nyhetsbrev januar (pdf)

Nyhetsbrev februar (pdf)

Nyhetsbrev mars (pdf)

Nyhetsbrev april (pdf)

Medlemmer

  • D1 Sak og arkiv
   • Prosjektstyre: (prosjekteier), , , , (tillitsvalgt, TV), (TV), (TV), (verneombud, VO)
  • D2 Administrative systemer
   • Prosjektstyret: (prosjekteier), , , , , Lars , , , (vara, VO), (D-IKT)
  • D3 Helse, sosial og velferd
   • Prosjektstyre: (prosjekteier), , , , , (D-IKT), (TV), (TV, vara), (VO)
  • D4 Oppvekst og utdanning
   • Prosjektstyre: (prosjekteier), , , , (D-IKT), (TV), (VO), (VO, vara), (TV, vara)
  • D5 Tekniske systemer, kart og geodata
   • Prosjektstyre: (prosjekteier), , , , (D-IKT), (TV), (TV), (VO)
 • D6 Harmonisering
  • Prosjektstyre: (prosjekteier), , , , ,