Desember; Utarbeide beslutningsnotater for valg av systemer for Nye Drammen. Disse går gjennom drøfting og intensjonskunngjøring, før man inngår avtaler med leverandører. Når dette er gjennomført starter anskaffelse av kontrakter, planer for opplæring og start teknisk overføring av data.

Prosjektplan

Medlemmer

  • Prosjektstyret: (prosjekteier), , , , , Lars , , ,
  • Unit 4 BW (Agresso); Anne K. Teigen (gruppeleder), Bendik Frost Norvik, Lill-Ann Kulberg Knutsen, Kari Mette Øen, Kristine Gjesmoe Solberg, Heidi Kjølberg Gleditsch, Arne-Kristian Ovlien (D-IKT), Morten Nilsen (D-IKT), tillitsvalgt Astrid Krangnes
  • GAT Turnus: Elena Savchenko (gruppeleder), Lena Albrigtsen, Nina Marie Høyen
  • Timeregistreringssystem: Elena Savchenko (gruppeleder), Lena Albrigtsen, Nina Marie Høyen
  • CRM-system: Andre Stjernen (gruppeleder)
  • Øvrige system: Arne-Kristian Ovlien
  • Prosjektstyre: Hege T Rokke (prosjekteier), Eva Milde, Maria Meyer Schefte, Dagny N. Pettersen, Line Nordhaug, Annika Horten (D-IKT), Kristine Kathrud Ask (tillitsvalgt), Jorunn Tjøme (tillitsvalg, vara), Tina Helene Westman (verneombud)
  • Gerica: Sudhir Sharma (gruppeleder), Hanne Larson, Inger Berit Braathen, Gunn Marit Micaelsen, Rune Svåsand, Diana Veronica Pareli, Tone Bodahl, Håkon Gjennestad (D-IKT),
   Thomas Deutschmann (D-IKT)
  • Socio: Hanne Dhali-Lund (gruppeleder), Helen Kvam, Terje Akerø, Marianne Arnesen, Anne Marie Lie Sæten, Håkon Gjennestad (D-IKT), Thomas Deutschmann (D-IKT)
  • HSPro: Ling Ling Yu (gruppeleder), Kristin Fulsaas Bonden, Merete Tandberg Bakke, Håkon Gjennestad (D-IKT), Thomas Deutschmann (D-IKT)
  • Plattform for velferdsteknologi: Sissel Eriksen (gruppeleder), Vilja Ruotanen, Fiona Lo An Bich Le, Bjørn-Andreas B Finseth, Morten Berg (D-IKT), Ingunn Solhaug (D-IKT), Ida Marie Skistad
  • Prosjektstyre: Karen Tone Børsum (prosjekteier), Siri Sørensen, Hilde Schjerven, Edel Karin Wøien, Torun Johansen (D-IKT), Anne Lill Hovde Mortensen (tillitvalgt)
  • Oppvekstadministrativt system: Ingunn Ryghseter (gruppeleder, D-IKT) , Frank Baklid, Halvor Rulnes, Liv Jenny Bø, Marianne Støa, Hilde Rokke, Reidun Mørk, Mette Heieren Holseth, Siren Billington, Trude Wexal, Anja Bratland, Heidi Jensen, Anne Sofie Jokumsen, Grete Amundsen, May Linn Ovesen Småge (verneombud), Per Erik Johnsen (vara VO)
  • Visma Flyktning/Voksenopplæring/Familia/HK-data: Martin Beyer
  • Vaktdata: Hans Petter Nyhus