Beslutningsnotater for valg av systemer for Nye Drammen sendes fortløpende til drøfting. Se oversikt under. Prosjektet jobber med anskaffelser/utvidelser av kontrakter, planer for opplæring og teknisk overføring av data.

Dokumenter

Styringsdokument (pdf)

Kommunikasjonsstrategi (pdf)

Nyhetsbrev januar (pdf)

Nyhetsbrev februar (pdf)

Nyhetsbrev mars (pdf)

Nyhetsbrev april (pdf)

Oversikt over systemer som er besluttet brukt videre

Medlemmer

  • D1 Sak og arkiv
   • Prosjektstyre: (prosjekteier), , , , (tillitsvalgt, TV), (TV), (TV), (verneombud, VO)
  • D2 Administrative systemer
   • Prosjektstyret: (prosjekteier), , , , , Lars , , , (vara, VO), (D-IKT)
  • D3 Helse, sosial og velferd
   • Prosjektstyre: (prosjekteier), , , , , (D-IKT), (TV), (TV, vara), (VO)
  • D4 Oppvekst og utdanning
   • Prosjektstyre: (prosjekteier), , , , (D-IKT), (TV), (VO), (VO, vara), (TV, vara)
  • D5 Tekniske systemer, kart og geodata
   • Prosjektstyre: (prosjekteier), , , , (D-IKT), (TV), (TV), (VO)
 • D6 Harmonisering
  • Prosjektstyre: (prosjekteier), , , , ,