Januar; Beslutningsnotater for valg av systemer for Nye Drammen skal til drøfting. Når dette er gjennomført starter anskaffelse av kontrakter, planer for opplæring og start teknisk overføring av data.

Prosjektplan

Styringsdokument (pdf)

Kommunikasjonsstrategi (pdf)

Nyhetsbrev januar (pdf)

Medlemmer

  • D1 Sak og arkiv
  • Prosjektstyre: Sten Petter Aamodt (prosjekteier), Mone Sveia, Jan Tore Skjøshammer, Turid Sand Borgersen, Astrid Oline Krangnes (tillitsvalgt), Eivind Småge (TV), Roar Strøm (TV), Tone Mette E Blaalid (verneombud)
  • D2 Administrative systemer
  • Prosjektstyret: (prosjekteier), , , , , Lars , , ,
  • D3 Helse, sosial og velferd
  • Prosjektstyre: Hege T Rokke (prosjekteier), Eva Milde, Maria Meyer Schefte, Dagny N. Pettersen, Line Nordhaug, Annika Horten (D-IKT), Kristine Kathrud Ask (tillitsvalgt), Jorunn Tjøme (tillitsvalg, vara), Tina Helene Westman (verneombud)
  • D4 Oppvekst og utdanning
  • Prosjektstyre: Karen Tone Børsum (prosjekteier), Siri Sørensen, Hilde Schjerven, Edel Karin Wøien, Torun Johansen (D-IKT), Anne Lill Hovde Mortensen (tillitvalgt)
  • D5 Tekniske systemer, kart og geodata
  • Prosjektstyre: Sten Petter Aamodt (prosjekteier), Einar Jørstad, Andreas Farstø, Ulf Kareliussen, Tonje Rundbråten (tillitsvalgt)