Strategien ble behandlet i fellesnemnda i desember, om kommunedeler og strategi for stedsutvikling. Den er nå på høring i kommunene.

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer

Politisk arbeidsgruppe:

  • (leder)

Administrativ støtte: