AP2 har avlevert rapporter fra alle planlagte politiske arbeidsverksteder. Se under. Videre oppfølging skjer i AP 6 Økonomisk politikk og handlingsregler. Arbeidsgruppene under er lagt ned.

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer

 • (prosjektleder)
 • Delprosjekt Oppvekst
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
 • Delprosjekt Barnevern
  • , ,
  • , , (tillitsvalgte)
 • Delprosjekt Kultur, idrett og fritid
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)
 • Delprosjekt Helse og sosial
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)
 • Delprosjekt Tekniske tjenester
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)
 • Delprosjekt Pleie og omsorg
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)
 • Delprosjekt Utdanninng
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)