Dokumentet Veivalg Nye Drammen er et forsøk på å følge opp rapportene fra de politiske arbeidsverkstedene, og vise en prioritering av tjenesteproduksjon og strategiske valg for den nye kommunen. Dokumentet legges til grunn for dialog med innbyggerne, i en rekke møter som arrangeres i de nye kommunedelene. Innspill på dokumentet kan også leveres på nyedrammen.no.

Viktige dokumenter

Møterapporter

Medlemmer

 • (prosjektleder)
 • Delprosjekt Oppvekst
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
 • Delprosjekt Barnevern
  • , ,
  • , , (tillitsvalgte)
 • Delprosjekt Kultur, idrett og fritid
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)
 • Delprosjekt Helse og sosial
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)
 • Delprosjekt Tekniske tjenester
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)
 • Delprosjekt Pleie og omsorg
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)
 • Delprosjekt Utdanninng
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)