Ledergruppen sammen med prosjektstaben og rådgivere i de tre kommunene jobber med et dokument, som oppfølging fra de politiske arbeidsverkstedene - Veivalg Nye Drammen. Dokumentet skal vise politiske prioriteringer for tjenesteproduksjonen i Nye Drammen, samt veivalg for innbyggerdemokratiet. Når Veivalg Nye Drammen har vært behandlet i fellesnemnda i mars, vil det arrangeres en runde med forankring om mulighet for medvirkning i kommuendelene. Det vil skje med fysiske møter og testing av en digital medvirkningsportal.

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer

 • (prosjektleder)
 • Delprosjekt Oppvekst
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
 • Delprosjekt Barnevern
  • , ,
  • , , (tillitsvalgte)
 • Delprosjekt Kultur, idrett og fritid
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)
 • Delprosjekt Helse og sosial
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)
 • Delprosjekt Tekniske tjenester
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)
 • Delprosjekt Pleie og omsorg
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)
 • Delprosjekt Utdanninng
  • , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)