Valgstyret har vedtatt 1 valgdag, og at antall valgkretser blir som i dag. Fellesnemnda har godkjent markedsføringsstrategi for valget. De jobber med valglokaler, partienes valglister og rekruttering av valgmedarbeidere.

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Møteinnkalling

Møteprotokoll.

Medlemmer

Valgstyret:

  • (leder)
  • (nestleder)

Administrasjonen

  •  (administrativ prosjektleder)