Milepæler nådd: - Vedtatt 1 valgdag. - Vedtatt at antall valgkretser blir som i dag. Kommende milepæler: - Omfang av forhåndsstemming. - Markedsføring av valget.

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Møteinnkalling

Møteprotokoll.

Medlemmer

Valgstyret:

  • (leder)
  • (nestleder)

Administrasjonen

  •  (administrativ prosjektleder)