Milepæler nådd: Innplassering direktører. Kommende milepæler 1) Innplassering resten av ledere (påske), 2) Innplassering alle ansatte (juli). Den formelle delen av virksomhetsoverdragelsen skjer på høsten, hvor alle ansatte for et brev om prosessen.

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer

  • , prosjektleder.