Milepæler nådd: Innplassering direktører og kommunalsjefer/stabsledere. Kommende milepæler 1) Innplassering resten av ledere (april/mai), 2) Innplassering alle ansatte (juli). Alle ansatte i skoler, barnehager og boliger/omsorgsinstitusjoner med heldøgns bemanning overføres direkte. Her blir det ikke gjennomført kartlegging og innplassering. Den jobben du har i 2019, har du også i 2020. Det kan bli endringer i tjenestetilbud/avdelingsstruktur på noen institusjoner. Dette kan påvirke bemanning og kompetansesammensetning i 2020 og endringer gjennomføres da. Drøftingsnotatene finner du under. Det kom ikke tilbakemeldinger på disse. Den formelle delen av virksomhetsoverdragelsen skjer på høsten, hvor alle ansatte for et brev om prosessen.

Prosjektplan og viktige dokumenter

Medlemmer

  • , prosjektleder.