Innplassering av virksomhetsledere er gjennomført. Siste offentliggjøring skjedde på Workplace (for ansatte) 18. juni. Innplassering av avdelingsledere er i startfasen. Målet er at alle er innplassert 21. juni. Offentliggjøring skjer 24. juni. De fleste ansatte direkteoverføres til den avdelingen som skal utføre de oppgavene de ansatte gjør i dag. Der det er tvil, vil ansatte innkalles til samtaler om innplassering. Dersom du ikke har fått et brev om innplassering innen 1. juli, så si ifra til nærmeste leder. Den formelle delen av virksomhetsoverdragelsen skjer på høsten, hvor alle ansatte for et brev om prosessen.

Prosjektplan og viktige dokumenter

Medlemmer

  • , prosjektleder.