Ansatte har nå fått et brev om hvor de er innplassert i den nye organisasjonen. Dersom det er ansatt nye eller har vært noen omorganiseringer, kan det være noen ikke er blitt fanget opp. Da må de si ifra til sin nærmeste leder. Den formelle delen av virksomhetsoverdragelsen skjer på høsten, hvor alle ansatte får et brev om prosessen. Det er kun de som motsetter seg en virksomhetsoverdragelse, som trenger å respondere på dette brevet. Å motsi seg en virksomhetsoverdragelse er det samme som å si opp, da det ikke er noen virksomhet igjen å være i fra 1. januar 2020. Man slipper oppsigelsestid, da man jobber ut året, til kommunen oppløses.

Prosjektplan og viktige dokumenter

Medlemmer

  • , prosjektleder.