Milepæler nådd: Innplassering direktører. Kommende milepæler 1) Innplassering resten av ledere (påske), 2) Innplassering alle ansatte (juli).

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer

  • , prosjektleder.