Frist for levering

  • Mandag 1. april 2019 klokka 12 00

Fristen er absolutt.

Det er ikke nok at forslagene er poststemplet innen fristen. De må være Kundesenteret i Drammen i hende innen fristen klokka 12.

Innlevering

Listene må enten sendes via post eller leveres fysisk til Kundesenteret i Drammen rådhus i åpningstiden:

Mandag - onsdag 8 – 16
Torsdag 8 – 17
Fredag 8 – 15

Dersom listeforslag skal leveres utenom åpningstiden for Kundesenteret, må dette avtales med valgstyret i forkant.

Ønsker dere å sende forslagene og vedlegg via post, send dem til:

Drammen kommune
Postboks 7500
3008 Drammen.

Merk konvolutten med «Listeforslag, kommunestyrevalget 2019».

Type innsending

Forenklet

Partier som fikk 500 stemmer eller mer i Buskerud, eller minimum 5 000 stemmer på landsbasis, ved forrige stortingsvalg kan bruke forenklet innsending av listeforslag.

Forenklet innsending innebærer at forslaget bare trenger underskrifter fra 2 styremedlemmer i partiets lokallag. Underskriverne må ha stemmerett i Nye Drammen kommune. 

Se infobrev til partier som tilfredsstiller krav til forenklet innsending (pdf)

Ordinær

Dersom dere ikke oppfyller kravene til forenklet innsending, må dere bruke ordinær innsending av listeforslaget.

Ved ordinær innsending må partiet ha minimum 300 underskrifter fra personer med stemmerett i Nye Drammen.

Se infobrev til partier som tilfredsstiller krav til ordinær innsending (pdf)

Liste og vedlegg

Last ned mal for liste og vedlegg, fyll ut og lever.

Hjelp til å fylle ut lista

Etter at lista er levert

Når listeforslagene er mottatt og kontrollert, kontaker valgsekretariatet foreslåtte kandidater.

Etter at fristen for å be seg fritatt er utløper, behandler valgstyret listeforslagene til godkjenning på møte 9. mai 2019.

Kontakt

Har du spørsmål om listeforslagene eller om valget 2019? Send e-post til