Mange brikker skal falle på plass for at valget blir gjennomført på en best mulig og lovmessig korrekt måte. På Gulskogen gjøres det i disse dager et viktig stykke arbeid.

I forhåndsstemmelokalene på rådhusene i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker jobber valgfunksjonærer for å bistå innbyggere som forhåndsstemmer.

Samtidig jobbes det med planlegging av åpning av flere stemmemottak fra 26. august. Alle sykehjemmene har en dag med forhåndsstemmemotak, så i perioden frem mot 23. august skal 14 institusjoner besøkes.

Men det jobbes mange steder for at valggjennomføringen skal gå så smertefritt som mulig. 

Geir Kraft, Patrick Sørensen og Marius Andreassen på Unik bedrift sine lokaler på Gulskogen.
BILDE: Geir Kraft, Patrick Sørensen og Marius Andreassen er viktige brikker for å få allt til å gå i hop til valgdagen 9. september.

Nyttig og meningsfylt

 

Hos Unik bedrift på Gulskogen gjøres det i disse dager en stor og viktig jobb. Der pakkes blant annet stemmeseddelsett som blir sendt ut til dem som ikke har anledning til å komme til valglokale, og de pakker beredskapskasser. Videre setter de på klistrelapper som skal klistres på stemmeseddelplater, og de har hullet og gjort klare kortene som valgmedarbeiderne har på seg på jobb.

- Jeg tror vi er oppe i over åtte tusen klistrelapper totalt, forteller Stine Forsmo Nikolaisen. Hun er arbeidsleder ved Unik bedrift, en arbeidsplass for mennesker med utviklingshemming eller nedsatt funksjonsevne. De har fått flere store oppgaver fram mot valget.   

- Jobben som gjøres her er en nyttig og meningsfull jobb både for oss og for samfunnet. Dette er verdiskapning, sier hun.

- Det er gøy det her, sier Marius Andreassen og får en samtykkende nikk av kollega Geir Kraft.

- Det blir mye gåing, smiler Kraft mens han plukker opp en og en partiliste og putter i en stor konvolutt.  

- Det er veldig gøy for denne brukergruppen å få bidra til noe som er så stort. De synes det er veldig stas og setter stor pris på at det, sier Forsmo Nikolaisen.

Patrick Sørensen og Stine Forsmo Nikolaisen, arbeidsleder ved Unik Bedrift jobber med valgoppgaver.
BILDE: Patrick Sørensen og Stine Forsmo Nikolaisen, arbeidsleder ved Unik Bedrift, forbreder neste arbeidsoppgave for valgssekreteriatet i Nye Drammen.

Full fart

Paralellt pågår planleggingen av opplæring. Forhåndsstemmemottakere skal kurses og valgfunksjonærer skal læres opp. Forutsetningen for et korrekt og valgoppgjør er kunnskap om de regler som gjelder for gjennomføringen.

- Også på valglageret er det full fart. Valgmateriell sorteres og pakkes. Det er store utstyrsmengder som skal klargjøres både til fohåndsstemmingen, og til selve valgdagen, forteller Vegard Hetty Andersen, prosjektleder i valgsekreteriatet.

Han forteller at gjennomføringen av valg er styrt av frister og de må ha kontroll slik at valgfunksjonærene får det de trenger i riktig volum til rett tid.

- Helgen før valgdagens skal det etableres 17 valglokaler. Det blir hektisk, men dyktig personell fra Drammen Eiendom og D-IKT sikrer at alt er klart til åpning 9. september, sier Hetty Andersen. 

 

Vegard Hetty Andersen bakerst i et auditorium på kompetansesenteret. .
BILDE: Vegard Hetty Andersen.