Nå er forhåndsstemmetilbudet i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker utvidet med flere valgboder.

 

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan avgi forhåndsstemme hjemme.

Siste dag for forhåndsstemming er fredag 6. september.

Husk legitimasjon når du skal stemme!

Valgstyret i Nye Drammen.