Fra 12. august kan du forhåndsstemme på rådhusene i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

I perioden 12. til 25. august er det mulig å forhåndsstemme på rådhusene i:

  • Svelvik
  • Drammen
  • Nedre Eiker

Åpningstiden for forhåndsstemmingen følger de respektive rådhusenes ordinære åpningstider.

Muligheten til å forhåndsstemme utvides med flere stemmesteder fra og med 26. august. 

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan avgi forhåndsstemme hjemme.

Her finner du skjema for å søke om å avlegge stemme hjemme. 

Siste dag for forhåndsstemming er fredag 6. september.

Husk legitimasjon når du skal stemme!

Valgstyret i Nye Drammen.