På rådhuset i Mjøndalen telles det nå forhåndsstemmer. Tusener på tusener av stemmer skal telles.

Fra klokken 08.00 i dag tidlig har 16 personer sittet rundt fire bord, med fingerhette på fingeren og forhåndsstemmer foran seg.  Her telles forhåndsstemmer for hånd. Det er stille og konsentrert stemning i lokalet.
Renate Reistad Olsnes og Ine Helen Haugan står foran de som sitter og teller stemmer for hånd.
BILDE: Renate Reistad Olsnes og Ine Helen Haugan er ansvarlige for forhåndsstemming og opptelling.
Totalt var det 18532 personer som var krysset av i manntallet, så det håndplukkede telleteamet har en stor jobb denne dagen.
- Det er kun forhåndsstemmene som telles for hånd her, forteller Ine Helen Haugan. Sammen med Renate Reistad Olsnes, er hun ansvarlig for forhåndsstemmingen og for opptelling.
- Folk er i modusen. De er veldig konsentrerte, sier hun og forsikrer om de har alt under god kontroll.
Etter at forhåndsstemmene er tellet opp for hånd, kontrolltelles de digitalt. Deretter skal de verifiseres.
I tillegg til de 18532 forhåndsstemmene, vil det komme sent innkomne stemmer fra andre kommuner. De kan ikke telles før etter klokken 17.00 i morgen.
Hvordan valget går, kan du følge på valgresultater.no utover kvelden.
 
Kommunalt ansatte sitter rundt bord på rådhuset i Mjøndalen og teller forhåndsstemmer.
BILDE: 18 532 forhåndsstemmer skal telles for hånd i løpet av dagen.