Både Svelvik, Nedre Eiker og Drammen har i flere år hatt lavere deltakelse enn landsgjennomsnittet. Det er en utvikling fellesnemnda i Nye Drammen ønsker å bryte. Flere tiltak skal bidra til økt deltakelse ved høstens valg.

En egen profilerings- og kommunikasjonsstrategi er vedtatt for å øke valgdeltakelsen ved høstens valg, og en rekke tiltak er presentert de folkevalgte. Dette er noen av de ulike tiltakene som skal øke valgdeltakelsen.

stemmelokale
BILDE: Flere tiltak er satt i verk for å øke valgdeltakelsen i Nye Drammen kommune. Ett av dem er valgpaviljonger for forhåndsstemming.
  • Filmer: Det skal produseres filmer. Filmene skal distribueres i sosiale medier, nettsider og på kino. Den første filmen er en animasjonsfilm om valget til felles kommunestyre og velgernes påvirkningsmuligheter. Den andre er en animasjonsfilm som viser kommunenes betydning i innbyggernes hverdag. Den tredje er en film om å bruke stemmeretten der det brukes lokale profiler, altså kjente folk i den nye kommunen.
  • Bussreklame: De utvalgte profilene vil pryde sidene og baksidene på utvalgte busslinjer i området for å oppfordre folk til å bruke stemmeretten sin. 
  • Boards og bannere: I Drammen tas det sikte på å henge opp et 4 ganger 12 meter stort banner på Ticon-bygget ved bruenden på Strømsø. I Nedre Eiker henges det opp bannere på stolpene i Arbeidergata, og det vil bli hengt opp bannere i Svelvik.
  • Informasjonsflyere og skjermer: For beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner blir det mulig å forhåndsstemme på institusjonen. Det skal informeres om dette til beboerne både via informasjonsflyere og –skjermer. Disse blir distribuert både på papir og digitalt. Tilsvarende skal det også lages digital informasjon til de videregående skolene.
  • Annonsering: «Borgerplikten» blir kunngjort både gjennom Nye Drammen kommunes egne kanaler og via digitale annonser i lokale medier.
  • Valgpaviljonger: I tillegg til rådhusene i de tre kommunene etableres det fire forhåndsstemmemottak. Disse paviljongene vil bli å finne i Mjøndalen, på Strømsø torg, Konnerud og Åssiden.
  • Folkemøter: Nye Drammen kommune ønsker å samarbeide med lokale medier om folkemøter før valget. Det er ønske om tre slike møter. Møtet i Drammen er berammet til 2. september, og det vil finne sted på Drammensbiblioteket.
  • SMS-varsling: Kommunal og moderniseringsdepartementet har besluttet at det skal sendes ut SMS med påminnelse om valget til alle stemmeberettigete ved kommune og fylkestingsvalget. I tillegg sender departementet brev til stemmeberettigede ved kommune og fylkestingsvalget i 2019.05.02