Kommunestyrevalget 9. september er et valg for hele den nye kommunen som med 100 000 innbyggere blir landets 7. største.

De tre eksisterende kommunene, Svelvik, Drammen og Nedre Eiker, opphører å eksistere ved midnatt 31. desember 2019, og samtidig oppstår en helt ny kommune som skal hete Drammen.

Det at tre kommuner legges ned og en ny oppstår, hjelper oss til å forstå hva kommunestyrevalget 9. september 2019 betyr: Det er de folkevalgte i den nye kommunen som skal velges. Verken Svelvik, Nedre Eiker eller «gamle» Drammen kommune eksisterer fra 1. januar 2020.

De politiske partiene har derfor dannet nye kommunepartier før valget, og satt sammen sine lister med kandidater ut fra at det blir ett kommunestyre i den nye kommunen.

På listene fins derfor kandidater som er bosatt i alle de tre nåværende kommunene, og gjennom arbeidet med å sette sammen listeforslagene, har de politiske partiene vektlagt bred representasjon, slik at representanter fra både Svelvik, Drammen og Nedre Eiker blir representert i det nye kommunestyret, uavhengig av valgresultatet.

Uavhengig av om du avgir en forhåndsstemme eller i et valglokale på valgdagen, fra Berger i sør til Brakerøya i øst, fra Bragernes i nord til Steinberg og Krokstadelva i vest, så er det altså det nye kommunestyret i den nye kommunen man velger delegater til.