Forhåndsstemmingen vil foregå mellom 12. august og 6. september.

Her finner du kart over lokalene for forhåndsstemming.

Utvidet tilbud: 

I perioden 26. august til 6. september utvides forhåndsstemmetilbudet, og det settes opp valgpaviljonger flere steder i Nye Drammen:
 • Torget i Mjøndalen
 • Bylaben i Svelvik
 • Kiwi XL Åssiden
 • Konnerud
 • Strømsø torg
 • Rådhuset i Drammen

Åpningstider:

Svelvik

ByLaben: 

 • Hverdager:   Fra kl. 10.00 til 19.00.
 • Lørdag 31. august: Fra kl. 10.00 til 16.00.
 • Søndag 1. september: Stengt.
 • Fredag 6. september stenger forhåndsstemmemottaket kl. 15.00.

Mjøndalen

Torget:

 • Hverdager:   Fra kl. 10.00 til 19.00.
 • Lørdag 31. august: Fra kl. 10.00 til 16.00.
 • Søndag 1. september: Stengt.
 • Fredag 6. september stenger forhåndsstemmemottaket kl. 20.00. 

Drammen

Strømsø torg:

 • Hverdager:   Fra kl. 10.00 til 19.00.
 • Lørdag 31. august: Fra kl. 10.00 til 16.00.
 • Søndag 1. september: Fra kl. 13.00 til 18.00.
 • Fredag 6. september åpner forhåndsstemmemottaket kl. 06.00 og stenger kl. 20.00.

Kiwi XL på Åssiden:

 • Hverdager:   Fra kl. 10.00 til 19.00.
 • Lørdag 31. august: Fra kl. 10.00 til 16.00.
 • Søndag 1. september: Stengt.
 • Fredag 6. september stenger forhåndsstemmemottaket kl. 15.00.

Konnerud Senter: 

 • Hverdager:   Fra kl. 10.00 til 19.00.
 • Lørdag 31. august: Fra kl. 10.00 til 16.00.
 • Søndag 1. september: Stengt.
 • Fredag 6. september stenger forhåndsstemmemottaket kl. 15.00.

I tillegg kan du fortsatt forhåndsstemme ved rådhuset i Drammen.
Drammen rådhus:

 • Mandag-onsdag:  Fra kl. 08.00 til 16.00.
 • Torsdag:   Fra kl. 08.00 til 17.00.
 • Fredag:   Fra kl. 08.00 til 15.00.

All forhåndsstemming avsluttes fredag 6. september. Dersom du er folkeregistrert i en annen kommune enn Svelvik, Drammen og Nedre Eiker, er det velgers ansvar å avgi stemme så tidlig at forhåndsstemmen kommer frem til mottakskommunen innen valgdagen.

Tilrettelegging

I tillegg legges det til rette for forhåndsstemming for mennesker på institusjoner, på videregående skoler og sykehuset, samt tilbud om hjemmestemming. Fristen for å be om hjemmestemming var onsdag 4. september kl. 15.00. Det er dermed ikke lengre mulig å søke om hjemmestemming.
Husk legitimasjon når du skal stemme!