Du har gjort ditt valg og gitt din stemme til dem du mener skal styre Nye Drammen de neste fire årene. Men hva skjer med stemmen din etter at du ha lagt den i urnen?

  • Når valglokalene stenger, starter 300 valgmedarbeidere på jobben med å telle opp stemmer.  
  • Alle kommuner teller stemmene to ganger, slik at antallet stemmesedler er det samme som antallet som er blitt krysset av i manntallet. Dette gjøres først manuelt ute på valglokalene. Alt føres inn i møteboken til stemmestyret.
  • Når alle stemmesedlene er talt opp i valglokalet, blir de pakket i forseglet emballasje og transportert til rådhuset i Nedre Eiker. 
  • Et tellelag bestående av 20 personer starter da på jobben med endelig opptelling. Alle stemmesedler skannes og endringer utført av velgerne, registreres. 
  • Eventuelle stemmer som foreslås forkastet, legges til side. Det er valgstyret som endelig avgjør om forkastelsen skal godkjennes. En årsak til forkastelse kan f.eks. være at velgeren ikke er folkeregistrert som bosatt i Nye Drammen.
  • Til slutt blir foreløpig og endelig opptelling  sammenlignet. Er det avvik i opptellingen, må årsaken til avviket identifiseres og forklares overfor valgstyret.  I verste fall må det telles på nytt.
  • Slik sikrer vi frie, hemmelige og direkte valg.
en stemmeseddel fosvinner ned i en valgurne