Har du spørsmål vedrørende høstens kommunstyrevalg, kan du nå valgsekretariatet på:

 

Telefon: 32045200

Mail:

 

Prosjektkontor valgsekretariatet, adresse:
Gamle Kirkeplass 7
3019 Drammen