Ved valget i september er det 57 representanter fra hele den nye kommunen som skal velges til kommunestyret i Nye Drammen kommune.

 

Fram til og med 31. desember eksisterer fortsatt Svelvik, Drammen og Nedre Eiker kommuner. Det betyr at formelt er det «de gamle» kommunestyrene, det vil si de som eksisterte før valget i september 2019, som fortsatt er de øverste politiske organene i disse kommunene.

Det nye kommunestyret som velges 9. september, trer i funksjon fra og med 1. januar 2020. Før den tid skal det nye kommunestyret konstitueres, og representanter til ulike råd og utvalg skal velges. Da skal kommunestyret selv velge blant annet ordfører, medlemmer av formannskap og medlemmer av andre råd og utvalg.

I perioden fram mot 1. januar 2020 er navnet «Nye Drammen» brukt om den nye kommunen. Fra 1. januar blir navnet «Drammen».

Fellesnemnda har bestemt at det skal være 13 medlemmer i formannskapet som trer i funksjon fra 2020.  Det skal også opprettes fire hovedutvalg:

  • Utvalg for oppvekst og utdanning
  • Utvalg for helse, sosial og omsorg
  • Utvalg for kultur, idrett og frivillighet
  • samt Utvalg for tekniske tjenester.