I forhåndsstemmeperioden kan du stemme ved alle tilgjengelige valglokaler i hele landet, mens på valgdagen må du stemme i den kommunene du er ført i manntallet. Det vil si alle innbygger i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker kan stemme i hvor man vil i nye Drammen kommune.

Der du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Du kan forhåndsstemme på rådhusene i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker fra 12. august til 6. september (Følger rådhusenes åpningstider). Utvidet forhåndsstemmetilbud er fra 26. august til 6. september. (Torget i Mjøndalen, Bylaben i Svelvik, Kiwi XL på Åssiden, Konnerud senter og Strømsø torg)

Alle valglokaler er åpne 09.00 - 21.00 på valgdagen.

  • Du kan stemme det året du fyller 18 år.
  • Er norsk statsborger.
  • Om du ikke er norsk statsborger, men har vært bosatt i Norge i minst tre år.
  • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.
  • Er statsborger i andre nordiske land (Danmark, Island, Finland eller Sverige), og er registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Er eller tidligere har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Dette vil bli annonsert.

Nei. Tilbudet om hjemmestemming gjelder bare i forbindelse med forhåndsstemming. På valgdagen er det ingen mulighet for å stemme hjemmefra.

Nei. Det var et forsøk med internettstemming i noen kommuner i 2011 og 2013, men det er ikke videreført.

Det blir ikke satt opp kommunal transport til valglokalene. Hvis man får skyss til valglokalet, kan valgmedarbeidere komme ut for å ta imot stemmen.

Du kan gi kandidater på stemmeseddelen én personstemme ved å sette et merke ved kandidatens navn. Du kan også gi en personstemme til kandidater på andre valglister ved å skrive navnene deres på stemmeseddelen. Veiledning om dette er trykt på baksiden av seddelen.

Regelen er ja! Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde.

Nei, men man må ha med gyldig legitimasjon.

Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme. Det er hemmelig valg.

Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Det er alltid stemmestyret/valgfunksjonær som skal hjelpe. I helt spesielle tilfeller, for eksempel ved sterk funksjonsnedsettelse, kan velger peke ut en hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. Alle hjelpere har selvsagt taushetsplikt.