Du kan stemme ved kommunestyrevalg dersom:

  • Du har fylt 18 år
  • Er norsk statsborger
  • Ikke er norsk statsborger, men har vært bosatt i Norge i minst tre år.
  • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.
  • Er statsborger i andre nordiske land (Danmark, Island, Finland eller Sverige), og er registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Er, eller tidligere har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.