Du kan stemme ved kommunestyrevalg dersom:

 

  • Du er norske statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Ikke er norsk statsborger, men har vært bosatt i Norge i minst tre år.
  • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.
  • Er statsborger i andre nordiske land (Danmark, Island, Finland eller Sverige), og er registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019.