Torsdag 9. mai ble listeforslagene behandlet i valgstyret i Nye Drammen.

Her er de 15 godkjente valglistene til høstens kommunestyrevalg: