Valgstyret samlet i Nye Drammens lokaler
VALGSTYRET: Elly Th. Thoresen (f.v), Andreas Muri, Vigdis Krohn Hansen, Inge Høyen, Silje Marie Breivik, Tor Tveter og Lavrans G. Ø. Kierulf.

Hver kommune skal ha et valgstyre. Valgstyret er valgt av fellesnemnda for Nye Drammen kommune og har ansvaret for forberedelser og gjennomføring av valget.

Medlemmene i valgstyret 2019:

1. Andreas Muri (H), Svelvik   
2. Silje Marie Breivik (MDG), Drammen
3. Lavrans G. Ø. Kierulf (FRP), Drammen
4. Vigdis Krohn Hansen (AP), Svelvik 
5. Inge Høyen (SP), Svelvik 
6. Elly Th. Thoresen (H), Nedre Eiker
7. Tor Tveter (H), Nedre Eiker