Tidligstemming

Fra 1.juli - 9.august.

Forhåndsstemming i rådhusene

Fra 12. august – 25. august.

Forhåndsstemming - utvidet tilbud

Fra 26. august – 6. september.

Valgdagen

9. september 2019.