Juni

Hovedfokus: Innplassering

 • 13.: Utvidet ledermøte

August

 • 14.: Virksomhetsledere hold av dagen- alle samlet, harmonisering mv
 • 16.: Virksomhetsledere hold av dagen - harmonisering mv
 • 28.: Hold av - informasjonsmøte alle ledere i Nye Drammen klokka 09 00 - 10 30. 

September

 • 05.: Utvidet ledermøte
 • 16.: Innhold i økonomiplan/budsjett lagt
 • 26.: Utvidet ledermøte

Oktober

 • 08.: Det nye kommunestyret konstituerer seg
 • 16.: Virksomhetsledere hold av formiddagen - økonomiplan/budsjett
 • 17.: Utvidet ledermøte
 • 23.: Hold av - informasjonsmøte alle ledere i Nye Drmamen klokka 09 00 - 10 30
 • 31.: Utvidet ledermøte

November

 • 20.: Virksomhetsledere hold av dagen
 • 21.: Utvidet ledermøte

Desember

 • 04.: Hold av -  informasjonsmøte alle ledere i Nye Drammen klokka 09 00 - 10 30
 • 11.: Virksomhetsledere hold av ettermiddagen - Er vi klare?
 • 12.: Utvidet ledermøte

Januar

 • 01.: Nye Drammen!
 • 22.: Virksomhetsledere hold av dagen, ladestasjon